Ongevallenverzekering

Als lid van onze wandelclub ben je automatisch verzekerd als lid van Wandelsport Vlaanderen

Wat is verzekerd?

De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen:

  • Tijdens officiële wandeltochten mits voorlegging inschrijvingsbewijs
  • Op weg van en naar de tocht tijdens alle clubactiviteiten
  • Tijdens uw individuele en private wandeltochten
  • Tijdens nevenactiviteiten op onze wandelorganisaties

Dienst Rechtsbijstand

Interne dienst van Ethias belast met het afzonderlijke beheer en de regeling van de schadegevallen rechtsbijstand. De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Niet-leden van Wandelsport Vlaanderen zijn ook verzekerd tijdens de wandeltochten volgens de voorwaarden vermeld in de “Sportpolis niet-leden” van Ethias.

De aangifte van een ongeval

Bij een ongeval tijdens je wandeling of een officiële wandelorganisatie dien je een ongevalsaangifte via elektronische weg in te vullen. De aangifte stuur je, samen met het medisch attest van de behandelende geneesheer, door via mail aan aangifteLO@ethias.be. Indien je niet in de mogelijkheid bent om mails te verzenden, vraag je club dit voor jou te doen.

  • Op de website van Wandelsport Vlaanderen kan je de werkwijze voor het invullen van een ongevalsaangifte downloaden. Bij problemen kan er hulp gevraagd worden op het secretariaat.
  • Ongeval tijdens een georganiseerde wandeltocht: slachtoffer meldt het ongeval bij de organisator die hem/haar een medisch attest bezorgt. Dit attest kan meteen ingevuld door de behandelend arts of in de spoeddienst van het ziekenhuis.
  • Ongeval tijdens een individuele wandelsportbeoefening: slachtoffer meldt het ongeval bij de organisator die hem/haar een medisch attest bezorgt. Dit attest kan meteen ingevuld door de behandelend arts of in de spoeddienst van het ziekenhuis.
  • Het lid is verantwoordelijk dat zijn/haar aangifte ingevuld wordt en samen met het medisch attest doorgemaild wordt naar aangifteLO@ethias.be.